Jeopatik Bio Rezonans Test Sayfası,,en,Elektromanyetik Stres,,en,Nasıl jeopatik ve elektromanyetik stres için Biyo-rezonans testi ile devam etmek,,en,€ 39 ücret gönder.,,en,paypal başına kadar,,en,[email protected],,en,ya BankAccount transfer,,en,Frank Albrecht bir saç örneği gönder,,en,Barr yol,,en,Rossinver,,en,eş,,en,Leitrim,,en,Bana kesin isim ve adres Email,,en,Bu test için gerekli olan,,en,Bir hafta içinde size önerileri ile test sonuçlarını alacak,,en,Test edilen öğelerin listesini aşağıda bakın,,en,Sistem jeopatik stres etkilenir,,en,Hiçbir jeopatik stres,,en,Sol çevreleme,,en,yaşam enerjisi alanını azaltarak,,en,yer altı su hatları ya da örneğin jeolojik hatalarından,,en,Herhangi canlılara etkisi,,en,Bu alanlarda maruz kaldığı canlı enerjide azalma olduğunu,,en,Aşağıdaki olası semptomları olan,,en,yorgunluk,,en,yavaş kurtarma,,en,yavaş şifa,,en,asidite,,en,romatizma,,en,kanser,,en & Electromagnetic Stress

How to proceed with the Bio-resonance test for geopathic and electromagnetic stress?

1. Send the fee of € 39.- per paypal to “[email protected]” or transfer to bankaccount

2. Send a hair sample to Frank Albrecht; Barr road; Rossinver; Co. Leitrim; İrlanda

3. Email me your precise name and address (this is necessary for the testing)
Within a week you will receive the test results with recommendations


See below the list of items that are tested.

Jeopatik Bio Rezonans Test Sayfası,,en,Elektromanyetik Stres,,en,Nasıl jeopatik ve elektromanyetik stres için Biyo-rezonans testi ile devam etmek,,en,€ 39 ücret gönder.,,en,paypal başına kadar,,en,[email protected],,en,ya BankAccount transfer,,en,Frank Albrecht bir saç örneği gönder,,en,Barr yol,,en,Rossinver,,en,eş,,en,Leitrim,,en,Bana kesin isim ve adres Email,,en,Bu test için gerekli olan,,en,Bir hafta içinde size önerileri ile test sonuçlarını alacak,,en,Test edilen öğelerin listesini aşağıda bakın,,en,Sistem jeopatik stres etkilenir,,en,Hiçbir jeopatik stres,,en,Sol çevreleme,,en,yaşam enerjisi alanını azaltarak,,en,yer altı su hatları ya da örneğin jeolojik hatalarından,,en,Herhangi canlılara etkisi,,en,Bu alanlarda maruz kaldığı canlı enerjide azalma olduğunu,,en,Aşağıdaki olası semptomları olan,,en,yorgunluk,,en,yavaş kurtarma,,en,yavaş şifa,,en,asidite,,en,romatizma,,en,kanser,,en & Electromagnetic Stress

 1. System is affected by geopathic stress
 2. No geopathic stress
 3. Left circling, life decreasing energy field
  (from underground waterlines or geologic faults for example)
  The effect on any living beings, that are exposed to these areas is a decrease in live energy, with the following possible symptoms:
  – fatigue, slow recovery, slow healing, acidity, rheumatism, cancer
 4. Sağ çevreleme,,en,yaşam enerjisi alanını arttırmak,,en,Etkileri olabilir,,en,uykusuzluk,,en,huzursuzluk,,en,yüksek tansiyon,,en,Küresel ızgara ağ,,en,Hartmann,,en,dünyanın manyetik enerji hatlarının neden olduğu,,en,Biri geçiş noktalarındaki uyuyor ise sağlık sorunları ortaya çıkabilir,,en,Köri ızgara ağ,,en,Benzer şekilde, yukarıda,,en,Köri / Küresel ızgara ağ geçidi,,en,Elektromanyetik güç alanı,,en,elektrikli ev yükleme veya diğer elektrikli cihazlardan,,en,Bizim organizmada ciddi rahatsızlıklara neden olabilir,,en,Tavsiye,,en,gece boyunca Yatağının elektrikli cihazların fişini çekin,,en,Radyoaktif ışıma,,en,“,,en,sert”radyasyon - radon gazından,,en,röntgen ışınları,,en,nükleer tesis,,en,evde bazı seramikler,,en,“Yumuşak” radyasyon,,en,serpinti dolaylı radyasyon,,en,Çernobil,,de,Sellafield,,en,veya gıdalar yayılan,,en,jeopatik veya elektromanyetik alanlardan Metabolik rahatsızlık,,en, life enhancing energy field
  Effects can be: sleeplessness, restlessness, high blood pressure
 5. Global grid network (Hartmann)
  caused by magnetic energy lines of the earth. Health problems can arise if somebody is sleeping on crossing points.
 6. Curry grid network
  similar as above
 7. Curry / Global grid network crossing
 8. Electromagnetic force field
  from electric house installation or other electrical devices. Can cause serious disturbances in our organism. Advice: Unplug all electric devices in your bedroom over night.
 9. Radioactive radiation
  hard” radiation – from radon gas, x-rays, nuclear plants, certain ceramics in the household
 10. Radioactive radiation
  “soft” radiation: indirect radiation from fallout (Tschernobyl, Sellafield) or radiated foods
 11. Metabolic disturbance from geopathic or electromagnetic fields
  Bu gösteri sistem aslında EMF ve GS etkilenir ne derece,,en,13 gösteri olumlu - 11 ise,,en,Eğer sisteminizi geri yardımcı olmak için sağlık uygulayıcısı başvurmalısınız,,en,elektrostatik yük,,en,Plastik yüzeyler,,en,vernikli ahşap yüzeyler ya da sentetik çamaşırlar, sistemimizin elektrostatik şarj edilebilir - sık temasını önlemek,,en,15. & nbsp;,,en,50 Hz kuvvetli akım kuvvet alanları,,en,8 işaret etmek Benzer,,en,16. & nbsp;,,en,50-500 MHz,,en,VHF vericisi,,en,telsiz telefon,,en,Radyo istasyonu,,en,Eğer elektromanyetik cihazların yukarıda belirtilen frekans aralığında maruz kalan Bu gösteri,,en,Bunun sorumlusu olan cihazlar öğrenmek için deneyin ve bunları kaldırmak veya radyasyon karşı koymak bir E-Kirli Hava Server kullanmak,,en,17. & nbsp;,,en,5000 MHz - 500,,en,televizyon istasyonu,,en,18. & nbsp;,,en,12 GHz,,en,yönlü radyo istasyonu,,en,Analog uydu istasyonu,,en. If 11 – 13 show positive, you should contact your health practitioner to help you restoring your system.
 12. Metabolic disturbance from geopathic or electromagnetic fields
 13. Metabolic disturbance from geopathic or electromagnetic fields
 14. Electrostatic charge
  Plastic surfaces, varnished wood surfaces or synthetic clothes can charge our system electrostatic – avoid frequent contact!
 15. 15. 50 Hz heavy current force fields
  Similar to point 8
 16. 16. 50 – 500 MHz, VHF transmitter, radiotelephone & radio station
  This show that you are exposed to the above mentioned frequency range of electromagnetic devices. Try to find out which devices are responsible for this and remove them or use an E-Smog Server to counteract the radiation
 17. 17. 500 – 5000 MHz, television station
  This show that you are exposed to the above mentioned frequency range of electromagnetic devices. Try to find out which devices are responsible for this and remove them or use an E-Smog Server to counteract the radiation
 18. 18. 6 – 12 GHz, directional radio station, analogue satellite station
  (TV - ERSA A,,en,B,,en,19. & nbsp;,,en,14-19 GHz,,en,dijital uydu istasyonu TV - ERSA D,,en,F,,en,Ayrıca evin dışında olan bir radyasyon kaynağından meydana gelebilir,,en,0,5-5 GHz,,en,dijital mobil telefon radyasyonu,,en,Bu sorun şiddetlidir,,en,frekansına göre,,en,radyasyon şiddeti,,en,cep telefonu kullanmayı önlemek,,en,bazen birini kullanmak zorunda olmadığını,,en,etkin bir koruma cihazı almak,,en,Neredeyse her durumda bu da evin dışında olan bir radyasyon kaynağından kaynaklanan,,en,Bir Feng Shui Güç Disk 99 tavsiye Bu nötralize etmek,,en,Jeopatik ve elektromanyetik Stres Bio Rezonans Test Sayfası,,en, B, C)
  This show that you are exposed to the above mentioned frequency range of electromagnetic devices. Try to find out which devices are responsible for this and remove them or use an E-Smog Server to counteract the radiation
 19. 19. 14 – 19 GHz, digital satellite station TV – ERSA D, Ve, F)
  This show that you are exposed to the above mentioned frequency range of electromagnetic devices. It could also result from a source of radiation that is outside the house. Try to find out which devices are responsible for this and remove them or use an E-Smog Server to counteract the radiation
 20. 0.5 – 5 GHz, digital mobile telephone radiation
  This problem is severe, according to the frequency & intensity of the radiation; avoid to use mobile phones; if to have to use one occasionally, get an efficient protection device. In almost all cases this also result from a source of radiation that is outside the house. To neutralise this I recommend a Feng Shui Power Disc 99.