All inclusive grounding point | EPK eco

12.85

Monteras bredvid ett uttag. Endast en jordning krävs per kontinuerlig yta, så i normala fall bara en jordningspunkt per rum.

Beskrivning

Monteras bredvid ett uttag. Endast en jordning krävs per kontinuerlig yta, så i normala fall bara en jordningspunkt per rum.

All-inclusive enkelmonteringssats för säker jordning av skärmade väggar i interiören
  • 3 mm jordning av aluminium, 8 cm x 4 cm, perfekt slipad och borrad
  • 4 pluggar och 4 skruvar för väggmontering
  • 2 m transparent kabel på 2,5 mm² med terminal
  • Skruva för att ansluta kabeln till jordningsplattan
  • Instruktionsblad för professionell jordning
  • A certified electrician will ensure the compliance of all norms essential for mounting
  • Jordningsinstruktioner (Manuell) finns under fliken “Available Downloads”

Ytterligare information

Vikt 0.3 kg