Contact / Disclaimer

Livsprocesser – En ny dimension för hälsa och helande

Frank Albrecht – Författare och konsult
TheLife Centre
Barr road
Rossinver
Co. Leitrim
Irland

operating throughout Europe

Ansvarsfriskrivning

Genom att använda den här webbplatsen, du ditt samtycke till denna ansvarsfriskrivning. Om du inte accepterar detta ansvarsfriskrivning, Använd inte webbplatsen. Informationen på denna webbplats kommer från alternativa och holistisk hälsa forskning. Det presenteras i utbildningssyfte och fritt utbyte av idéer i relation till holistisk hälsa endast. Denna webbplats är inte avsedd att diagnostisera eventuella fysiska eller psykiska tillstånd, eller att föreskriva eller främja en viss produkt(s). Den är inte avsedd som en ersättning för råd och behandling av en legitimerad professionell. I händelse av att du använder informationen för din egen hälsa, du förskrivning själv som är din konstitutionella rätt och för vilka författaren till denna webbplats tar inget ansvar.

© Copyright för texter på denna webbplats av Frank Albrecht. Utskrift och kopiering för privat bruk.

Externa länkar: Some Stopageing.com Web pages may provide links to other Internet sites for the convenience of users. Stopageing.com is not responsible for the availability or content of these external sites, nor does Stopageing.com endorse, teckningsoption, eller garantera att produkterna, tjänster, eller information som beskrivs eller erbjuds på dessa andra webbplatser. Users cannot assume that the external sites will abide by the same Privacy Policy to which Stopageing.com adheres.