Dom skúška

A House Examination will involve an on site survey of you house / apartment. Budem skontrolujte, či máte dom geopatogénne stres, leylines a elektromagnetické polia.

Normálne prútikár by skontrolovať spálňu len pre podzemné vody, podzemné poruchy, kari a Hartmann grid siete. Vždy som zahŕňajú sieťové Benker siete, podzemné jaskyne, opustil- a pravej krúži energetických polí v mojej analýze, pretože tie môžu byť škodlivé.

Urobím dom skúšku pre Vás kdekoľvek v Európe, však, pre odľahlých oblastiach, že by mohlo byť za príplatok.

Základný poplatok je € 440.- a zahŕňa cestovanie a ubytovacie náklady. Please contact me for detailed information.