Remote House Check

Remote House Examination for Geopathic Stress, EMF and other Spiritual Energies
An on site visit (see complete house healing) is always the most precise method to analyse the various energies in a living space but there is also the alternative option of a remote house survey which will already give you a very accurate picture of the multifaceted energies in your house that can be of problem to your health and well-being.

I offer a very detailed remote house check for just €120.

It includes the following:

  • A bio-resonance test to evaluate your personal stress levels

This test will show your exposure to 20 different forms of electromagnetic and geopathic stress by testing your system. It will give you details to make you understand how much electromagnetic / geopathic stress your body is actually exposed to. Ísť tu for more details.

I will also check for the following:

  • má niekto bol zabitý v dome alebo v tejto krajine? (v tomto prípade zostáva energetická štruktúra miesta zničená celé stáročia, až niekto príde a lieči ju)
  • Tento dom alebo pozemok prekliaty? (kliatba je predpokladaný negatívny myšlienková forma a bude mať za následok emocionálne nepokoj a ľahkým pocitom nevoľnosti)
  • sú tam uväznení duchmi v dome? (keď človek zomrie, a je veľmi lipnú na somethg. / niekto na rovinu krajiny, časť jeho astrálneho tela zostane tam a sťahuje energiu z okolitého prostredia - to môže byť vnímané ako zdroj citového nepokoja)
  • je tento dom ovplyvnený Leyline? (poškodené Leyline spôsobuje vážne následky na obyvateľov domu)
  • je tento dom ovplyvnená elektromagnetickým alebo geopatogénne stres? (väčšinou áno)

After receiving the layout plans of your house and an area map, I will mark the location of leylines (if there are any) and larger geopathic stress zones (such as underground streams, underground faults and underground caves). This will be able to determine the most serious energetic problems in your house. On this basis we can determine a better sleeping position or discuss other possible remedies.