Contact / Disclaimer

Život procesy – Nová dimenzia zdravie a liečenie

Frank Albrecht – Autor a poradca

operating throughout Europe

Zrieknutie sa

Používaním tejto stránky, dávate najavo svoj súhlas s týmto upozornenia. Ak nesúhlasíte s týmto upozornenia, prosím nepoužívajte stránky. Informácie na tejto stránke je odvodený z alternatívnej a celostnej zdravotníckeho výskumu. To sú pre vzdelávacie účely a slobodnej výmeny myšlienok vo vzťahu k holistickej zdravie len. Táto webová stránka nie je určená na diagnostike akúkoľvek fyzickú alebo duševný stav, alebo predpísať alebo podporovať konkrétny produkt(-ov). To nie je určený ako náhrada za radu a liečbu licencovaného profesionála. V prípade, že používate informácie pre svoje vlastné zdravie, ste predpisovaní pre seba, ktorý je vaše ústavné právo a pre ktoré autor tohto webu nenesie žiadnu zodpovednosť za.

© Copyright textov na tejto webovej stránke Frank Albrecht. Tlač a kopírovanie na súkromné ​​účely.

Externé odkazy: Some Stopageing.com Web pages may provide links to other Internet sites for the convenience of users. Stopageing.com is not responsible for the availability or content of these external sites, nor does Stopageing.com endorse, oprávnenie, alebo zaručiť, že produkty, služby, alebo informácie uvedené alebo ponúkané na týchto iných internetových stránkach. Users cannot assume that the external sites will abide by the same Privacy Policy to which Stopageing.com adheres.