دوره های آینده

February 2015

LIFEPROCESSES – یوگا برای سلامتی و طول عمر!

اصول زندگی (un corso di fine settimana)

Il 14 e 15 febbraio 2015 a Yoga Studio, via Brione 44, Riva del Garda (Italy)

Il corso è tenuto in Tedesco con traduzione Italiano

click here for detailed course description:
LIFE PROCESSES – course EN
Lebens Prozesse Kurs DT
I principi della vita IT

In Life Processes, فرانک آلبرشت, ricercatore olistico e counselor, این ارائه می دهد یک چشم انداز کاملا جدید است که فراتر از ادراک متعارف سلامت گسترش و امکان یک زندگی باز می شود بدون سن.

In contrasto con molti altri workshop sul benessere, فرآیندهای زندگی فراتر از مفهوم تغذیه مناسب می رود. این کمک می کند مردم درک تاثیر انرژی های ظریف از محیط خود و حالت درونی روح خود را. Come un’arte del vivere, این جنبه از یوگا (nel suo senso di unione con il divino) این در حکمت از مردم باستان که جنبه های مختلف سلامت و طول عمر تسلط دارند شادی, così da vivere per oltre 140 anni.

Per consultazioni private contatta Frank Albrecht via email:
[email protected]

Per prenotare un seminario contatta Uma: 348 9041408.

Il seminario ha un costo di 60 euro al giorno (disoccupato €40).

LIFEPROCESSES – اصول زندگی (un corso di fine settimana)
Il Scienze della salute e della longevita
il 21 e 22 febbraio, ore 10.00 – 18.00 a “Via del Sorriso”, 15A چون از آسمان, Trento

In Life Processes, فرانک آلبرشت, ricercatore olistico e counselor, این ارائه می دهد یک چشم انداز کاملا جدید است که فراتر از ادراک متعارف سلامت گسترش و امکان یک زندگی باز می شود بدون سن.

In contrasto con molti altri workshop sul benessere, فرآیندهای زندگی فراتر از مفهوم تغذیه مناسب می رود. این کمک می کند مردم درک تاثیر انرژی های ظریف از محیط خود و حالت درونی روح خود را. Come un’arte del vivere, questo aspetto
dello Yoga (nel suo senso di unione con il divino) این در حکمت از مردم باستان که جنبه های مختلف سلامت و طول عمر تسلط دارند شادی, così da vivere per oltre 140 anni. این دوره به زبان انگلیسی با ترجمه ایتالیایی تدریس.

Informazione: I principi della vita IT