منطقه سهامداران

[affiliates_is_not_affiliate]

Please log in to access the affiliate area.

[affiliates_login_redirect]

If you are not an affiliate, you can join the affiliate program here:

[affiliates_registration]
[/affiliates_is_not_affiliate]

[affiliates_is_affiliate]

خوش آمدید به منطقه وابسته به خود را. در اینجا شما می توانید اطلاعات در مورد لینک های وابسته و درآمد خود را پیدا کنید.

لینک های وابسته

URL وابسته به خود را:

[affiliates_url]

لینک های وابسته خود را به استفاده از این کد جاسازی:

<a href="[affiliates_url]">Affiliate link</a>

نوک: شما باید متن را تغییر دهید لینک های وابسته را به چیزی جذاب تر.

کارایی

درامد

کمیسیون در انتظار پرداخت

[affiliates_referrals show=totalstatus=accepted”]

کمیسیون پرداخت می شود

[affiliates_referrals show=totalstatus=closed”]

تعداد فروش معرفی کرده

  • معارفه ها پذیرش در انتظار پرداخت: [affiliates_referrals status=accepted”]
  • معارفه ها پرداخت می شود: [affiliates_referrals status=closed”]

[affiliates_logout]
[/affiliates_is_affiliate]