Ειδήσεις

Νοέμβριος 2015

Το βιβλίο “Lebensprozesse – Die universellen Gesetze der Gesundheit und Langlebigkeit” δημοσιεύθηκε από τη Via Nova Verlag στα τέλη Νοεμβρίου.
Εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη γερμανική έκδοση.