Διαβούλευση Υγείας

Η διαβούλευση για την υγεία ολιστική προσφέρει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από ό, τι μια επίσκεψη στο γιατρό.
Σε διαβούλευση μας σας προσφέρουμε τις γνώσεις για την υγεία. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με την κατάσταση της υγείας και των βιο-φυσική και βιο-χημικών παραγόντων που κυριαρχούν σε ένα πρόσωπο, καθώς και τους παράγοντες στο περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει το εν λόγω πρόσωπο σε μια διαδικασία επούλωσης ή απλά να επεκταθεί η ευημερία και να επιβραδύνει την ταχύτητα της γήρανσης του πληθυσμού.
The condition of health is unfortunately very little or not touched at medical universities. The official medical approach is purely concentrated on symptom treatment of thirty thousand different conditions of disease. Αυτό είναι χρήσιμο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά δυστυχώς άχρηστο ως μορφή θεραπείας. A real therapythe greek word therapy means creating order or to make whole involves the precise analysis of causative factors (nutritional, energetic and psychosomatic), the eradication of these and the necessary nutritional and lifestyle changes plus a natural treatment of choice. This is what I intend to help you with.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού με εμένα.

Following Consultations are available:

1. Health Consultation with bio-resonance testing
consists of a (μακρινός) Bio-Resonance Test and a 4050 minute consultation on skype or on the phone.

1. The basic tests include 20 different forms of geopathic and electromagnetic stress, βαριά δηλητηρίαση από μέταλλο, τα πιο κοινά παράσιτα και ένα βιο ενεργητική δοκιμών για τα διάφορα όργανα. With the help of those tests we will gain specific insights into the degenerative processes that are going on in your body long before the outbreak of the symptom of a disease. This knowledge enables you to incorporate the necessary changes needed to avoid future disease and to accelerate your well-being.

The fee is €95.- and also includes a consultation (on the phone, on skype or here in the centre) that points out best possibilities for a natural therapy or for optimal health improvement.
We also give advice on nutrition and how to slow down the aging process (what we call degenerative diseases is nothing else then the by – product of accelerated aging caused by wrong nutrition and lifestyle). For booking a consultation please see below.

2. Health Consultation with detailed parasite testing

The detailed test includes all the above mentioned test but additionally two hundred parasites and bacteria are tested for. Αυτό σας δίνει μια πιο ακριβή ανάλυση του τι συμβαίνει στο σώμα σας και μας βοηθά να είμαστε πιο στοχευμένη στη διαβούλευση και την προσέγγιση της θεραπείας σας. The fee is € 145.-

3. Wellness Coaching per E-mail or phone

If you feel that you just have some questions, want to talk to an expert or want to improve your health in general, or if you have been doing a health test previously but want more information, this option might be suitable for you. It includes 5 Email conversations or alternatively two ½ hour phone / skype conversations. The fee is €90. You can book via email or through the form below.

4. Spiritual Consultation

If you need spiritual guidance in important life questions, please email me or book through the form below. It includes 5 Email conversations or alternatively two ½ hour phone / skype conversations. The fee is €90.

Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα:

Ο αριθμός τηλεφώνου σας:

Το όνομά σας:

Το email σας:

Σχόλια / Ερωτήσεις: