Διαβούλευση Υγείας

Η διαβούλευση για την υγεία ολιστική προσφέρει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από ό, τι μια επίσκεψη στο γιατρό.
Σε διαβούλευση μας σας προσφέρουμε τις γνώσεις για την υγεία. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με την κατάσταση της υγείας και των βιο-φυσική και βιο-χημικών παραγόντων που κυριαρχούν σε ένα πρόσωπο, καθώς και τους παράγοντες στο περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει το εν λόγω πρόσωπο σε μια διαδικασία επούλωσης ή απλά να επεκταθεί η ευημερία και να επιβραδύνει την ταχύτητα της γήρανσης του πληθυσμού.
Η κατάσταση της υγείας δυστυχώς είναι πολύ μικρή ή δεν αγγίζεται στα πανεπιστήμια ιατρικής. Η επίσημη ιατρική προσέγγιση επικεντρώνεται καθαρά στη θεραπεία συμπτωμάτων τριάντα χιλιάδων διαφορετικών παθήσεων της νόσου. Αυτό είναι χρήσιμο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά δυστυχώς άχρηστο ως μορφή θεραπείας. Μια πραγματική θεραπεία – η ελληνική λέξη θεραπεία που σημαίνει δημιουργία τάξης ή to make whole – περιλαμβάνει την ακριβή ανάλυση των αιτιολογικών παραγόντων (θρεπτικός, ενεργητικός και ψυχοσωματικός), την εξάλειψη αυτών και τις απαραίτητες αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής συν μια φυσική θεραπεία επιλογής. Αυτό σκοπεύω να σας βοηθήσω.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού με εμένα.

Οι ακόλουθες διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες:

1. Διαβούλευση με την υγεία με δοκιμές βιο-συντονισμού
αποτελείται από ένα (μακρινός) Bio-Resonance Test and a 4050 minute consultation on skype or on the phone.

1. The basic tests include 20 different forms of geopathic and electromagnetic stress, βαριά δηλητηρίαση από μέταλλο, τα πιο κοινά παράσιτα και ένα βιο ενεργητική δοκιμών για τα διάφορα όργανα. Με τη βοήθεια αυτών των δοκιμών θα αποκτήσουμε συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τις εκφυλιστικές διεργασίες που συμβαίνουν στο σώμα σας πολύ πριν από το ξέσπασμα του συμπτώματος μιας ασθένειας. This knowledge enables you to incorporate the necessary changes needed to avoid future disease and to accelerate your well-being.

The fee is €120.- and also includes a consultation (on the phone, on skype or here in the centre) that points out best possibilities for a natural therapy or for optimal health improvement.
We also give advice on nutrition and how to slow down the aging process (what we call degenerative diseases is nothing else then the by – product of accelerated aging caused by wrong nutrition and lifestyle). For booking a consultation please see below.

2. Health Consultation with detailed parasite testing

The detailed test includes all the above mentioned test but additionally two hundred parasites and bacteria are tested for. Αυτό σας δίνει μια πιο ακριβή ανάλυση του τι συμβαίνει στο σώμα σας και μας βοηθά να είμαστε πιο στοχευμένη στη διαβούλευση και την προσέγγιση της θεραπείας σας. The fee is € 170.-. If you had the basic test (above) before, it is an additional €60.-.

3. Wellness Coaching per E-mail or phone

If you feel that you just have some questions, want to talk to an expert or want to improve your health in general, or if you have been doing a health test previously but want more information, this option might be suitable for you. It includes 5 Email conversations or alternatively two ½ hour phone / skype conversations. The fee is €100. You can book via email or through the form below.

4. Spiritual Consultation

If you need spiritual guidance in important life questions, please email me or book through the form below. It includes 5 Email conversations or alternatively two ½ hour phone / skype conversations. The fee is €100.

Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα:

Ο αριθμός τηλεφώνου σας:

Το όνομά σας:

Το email σας:

Σχόλια / Ερωτήσεις: